بیانیه ماموریت - شرکت برودتی حرارتی نیک
  • English
  • فارسی
بیانیه ماموریت - شرکت برودتی حرارتی نیک
بیانیه ماموریت

شرکت برودتی و حرارتی نیک با طراحی و تولید تجهیزا ت برودتی ، تهویه مطبوع و مبدلهای حرارتی صنعتی و ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره ای و آموزشی مرتبط با آن به عنوان یکی از معتبر ترین شرکتهای این صنعت در ایران شناخته میشود.

شرکت برودتی و حرارتی نیک با حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی و با تالش نیروی انسانی خود به عنوان ارزشمندترین سرمایه، همواره به دنبال آن است تا رضایت ذی نفعان خود به ویژه مشتریان، سهامداران و کارکنان را تامین کند.

ما در نظر داریم با استفاده از فناوری پیشرفته و سازگار با دو عنصر محیط زیست و انرژی در جامعه ب ه عنوان سازمانی دانش محور در طراحی، ساخت و تامین تجهیزات برودتی، تهویه مطبو ع و مبدلهای حرارتی صنعتی در منطقه شناخته ش ویم

ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان خردمند شمالی، شماره 107، ساختمان نیک، کد پستی: ۱۵۸۵۹۸۳۱۱۱

تلفن : ۰۲۱۸۸۸۲۶۰۷۳

فاکس :۰۲۱۸۸۸۳۸۱۸۸

پست الکترونیک: info@nikbh.com

All rights reserved by nikbh