ارزش های اخلاقی - شرکت برودتی و حرارتی نیک
  • English
  • فارسی
ارزش های اخلاقی - شرکت برودتی و حرارتی نیک
ارزش های اخلاقی

ما معتقدیم

1 ) نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمان به شمار میرود و همواره باید برای تامین سلامت و بهبود کیفیت زندگی کارکنان و کرامت انسانی تلاش نمود.

2 ) حفظ منافع ذینفعان و تامین رضایت مشتریان ، سرلوحه تمامی فعالیتهای شرکت است.

3 ) حفظ ارزشهای اخلاقی و رعایت قوانین ، مقررات و استانداردها به ویژه استانداردهای زیست محیطی از الزامات تحکیم جایگاه اجتماعی شرکت است.

4 ) رشد نوآوری و توسعه تفکر خلاق در قالب کار تیمی به عنوان عوامل مهم موفقیت شرکت شناخته میشود.

5 ) نظم، انضباط و تعهد سازمانی از ویژگیهای سازمانی شرکت نیک به شمار میرود.

ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان خردمند شمالی، شماره 107، ساختمان نیک، کد پستی: ۱۵۸۵۹۸۳۱۱۱

تلفن : ۰۲۱۸۸۸۲۶۰۷۳

فاکس :۰۲۱۸۸۸۳۸۱۸۸

پست الکترونیک: info@nikbh.com

All rights reserved by nikbh